Free Web Hosting

ברוכים הבאים לאתר על ד"ר אבשלום קור!

האתר נבנה לאחר מספר חדשים שבהם העליתי בקביעות פרקים מתכניתו
של הד"ר,הגיע זמן לשון המשודרת בימים אלו בערוץ הראשון, ומהצורך לאגור
אותם במקום אחד שיאפשר גישה אליהם וצפייה בהם בקלות,
ובעיקר מחיבתי לעברית ולבלשנות.

באתר הצנוע תמצאו גם מידע על אבשלום קור ועל ספריו,
וקישורים לפינתו באופן מילולי המשודרת בימים אלו בגלי-צה"ל.
 

בברכה,
אור.