קטעים ומאמרים מאת אבשלום קור:
 

מתוך: "הגיע זמן לשון"

תשנ"ד 1994

מתוך: "יופי של עברית"

תשמ"ו 1986

מתוך: כמעט 2000 - כתב עת למדע ולטכנולוגיה
מתוך: כמעט 2000 - כתב עת למדע ולטכנולוגיה
Free Web Hosting